Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin. (Aiempi: tieto luovutetaan kokonaan).

 

Poliisihallituksen tietolähdetoiminta käsittelevä määräys 30.1.2013 nro 2020/2012/4852 ”Poliisin salaisen tiedonhankinnan järjestäminen, käyttö ja valvonta” on pääosin julkista tietoa.

Salassa pidettäviä ovat sivuilla 16–20 jaksosta ”4.4 tietolähdetoiminta” sekä jaksoon ”4.5. Tiedonhankinnan suojaus” sisältyvistä sivun 20 toisesta kokonaisesta kappaleesta ja jakson sivuilla 21–23 olevasta tekstistä sivun 21 viimeisestä kokonaisesta kappaleesta alkaen.

Nämä kohdat ovat salassa pidettäviä, sillä ne sisältävät julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tietoa poliisin taktisista tai teknisistä menetelmistä, ja osittain momentin 7 kohdassa tarkoitetusti tietoa henkilöiden sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyistä.

Sen sijaan asiakirja ei sisältänyt tietoja, jotka olisivat Poliisihallituksen perustelun mukaisesti salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 mukaan, eli aiheuttaisivat vahinkoa Suomen edellytyksille toimia kansainvälisissä suhteissa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella, eivätkä 9 kohdan mukaisesti vaaranna valtion turvallisuutta.

 

Viranomainen: Poliisihallitus.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Huom!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 4077/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 28.9.2016

Taltionumero: 4077

Diaarinumero: 62/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä.

Helsingin hallinto-oikeus 8.12.2014 nro 14/0944/5