Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Kaupunginhallituksen jäsenillä on pääsy myös salaisiin asiakirjoihin, mikäli ne ovat tarpeen luottamustoimen hoitamisessa, johon liittyvät päätöksenteko ja hallinnon yleinen valvonta.

Oikeus ei perustu julkisuuslain 11 §:ssä tarkoitettuun asianomaisasemaan, vaan kuntalain 43 §:n.

Tapauksen kaupunginhallituksen jäsenellä oli oikeus saada WoonInno-hankkeen projektiryhmän ja ohjausryhmän pöytäkirjat liitteineen silloin, kun asia oli kaupunginhallituksen elinkeinojaoston käsittelyssä 23.5.2012–5.11.2012.

Tietopyyntö oli kuitenkin päivätty 15.11.2012, jolloin asia ei ollut luottamuselimien käsittelyssä. Valittaja ilmoitti vasta 20.8.2014 tarvitsevansa tietoja myös päätöksen toteutuksen valvomiseen luottamusmiesasemaansa vedoten, mutta hän ei ollut enää 14.1.2013 lukien kaupunginhallituksen jäsen eikä elinkeinojaoston jäsen. Hänen tulee tehdä uusi tietopyyntö uusin perustein.

 

Viranomainen: Kouvolan kaupunki.

Tietopyytäjä: Kouvolan kaupunginhallituksen jäsen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2015:176 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 11.12.2015

Taltionumero: 3613

Diaarinumero: 3314/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Itä-Suomen hallinto-oikeus 12.9.2014 nro 14/5149/4