Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Keskusrikospoliisin maksamien vinkkipalkkioiden vuosittaiset yhteismäärät vuosilta 2008–2013 eriteltyinä eivät ole julkista tietoa.

Poliisilain (493/1995) 36 a §:n (525/2005) 1 momentin mukaan poliisi voi käyttää poliisihallinnon ulkopuolista henkilöä tietolähteenä 1 §:ssä säädetyn tehtävänsä hoitamiseksi. Pykälän 2 mukaan ne voidaan tallettaa henkilörekisteriin. Pykälän 3 mukaan taas tietolähteelle voidaan maksaa palkkio, jonka edellytyksenä on, että ilman perusteltua syytä lähde kirjataan rekisteriin.

Tietolähteen käyttäminen on tekninen tai taktinen menetelmä. Vaikka tietopyyntö ei kohdistunutkaan kyseiseen rekisteriin tai yksittäisiin tietolähteisiin, eikä sitä ole pääteltävissä kokonaismääristä, kuvaa pyydettyjen tietojen antaminen kuitenkin Keskusrikospoliisin tietolähdetoiminnan laajuutta ja vaarantaisi näin ollen rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoittamalla tavalla.

Äänestyslausunnosta esitettiin eriävä mielipide perusteella, että tietopyyntö ei kohdistunut poliisiasiain tietojärjestelmään, joka on taas julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella salassa pidettävä, vaan Keskusrikospoliisin kirjanpitoaineistoon.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3379/2015 (linkki KHO:n verkkosivuille)

Viranomainen: Keskusrikospoliisi.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Antopäivä: 23.11.2015

Taltionumero: 3379

Diaarinumero: 1558/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 8.4.2014 nro 14/0237/3