Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovutetakaan.

 

Uudenmaan prikaatia ja Dragsvikin varuskuntaa koskevat tiedot, jotka Helsingin hallinto-oikeus oikeutti toimittajan saamaan eivät olekaan julkisia.

Asiakirjat sisälsivät osin KHO:n mukaan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettuja puolustusvoimia ja maanpuolustusta koskevia tietoja, joiden kohdalla ei ole ilmeistä, etteivät ne vaaranna maanpuolustuksen etua. Toisaalta taas pyydettyä aineistoa voidaan luonnehtia laajaksi, ja edes niiden asiakirjojen osalla, mitkä toimittaja on oikeutettu saamaan, ei asiakirjojen sisältö olisi enää ymmärrettävissä sen jälkeen, kun salattavat osat on peitetty.

KHO:n ratkaisun mukaan julkisuuslain 10 § ei edellytä viranomaista niin yksityiskohtaiseen salassa pidettävien ja julkisten tietojen erittelyyn, kuin Helsingin hallinto-oikeuden päätös edellytti.

 

Viranomainen: Pääesikunta.

Tietopyytäjä: Uutispäätoimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2015:163 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 18.11.2015

Taltionumero: 3290

Diaarinumero: 185/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä.

Helsingin hallinto-oikeus 18.12.2013 nro 13/0953/5