Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Käsitellään kunnallisvalitusasiana.

 

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Kuntalain 90 §:n 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä kolmella perusteella: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Kuntalainen oli vaatinut Rauman satamaliikelaitoksen johtokunnan päätöksestä 19.12.2012 alentaa asiakaskohtaisesti satamamaksuja salaamisen purkamista, koska se oli hänen mukaansa lainvastainen. Vaikka Turun hallinto-oikeus käsitteli asian tietopyyntönä, niin se ei ollut sitä, eikä sen olisi tullut kumota Rauman Satamaliikelaitoksen päätöstä.

 

Viranomainen: Rauman satamaliikelaitos.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö. (Kyseessä oli kunnallisvalitus).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2806/2015 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 2.10.2015

Taltionumero: 2806

Diaarinumero: 1303/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Turun hallinto-oikeus 20.3.2014 nro 14/0163/2