Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Tieto Hus-kuntayhtymän yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (Apotti-hanke) hankejohtajavalinnan toisella kierroksella olleen hakijan nimestä, viimeisimmästä työpaikasta ja koulutuksesta on julkista tietoa.

Hankejohtajan paikkaa hakenut henkilö oli halunnut, ettei haluaa nimeään julkistettavan, sillä siitä olisi haittaa hänen nykyiselle palvelussuhteelleen. Helsingin kaupunki oli vedonnut, että tieto on verrattavissa yksityistä elinkeinotoimintaa koskevaan seikkaan, joka on julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti salassa pidettävä. Mutta, koska hakija ei ole toiminut yksityisen elinkeinon harjoittajana tai ammatin harjoittajana, niin tieto ei voi olla salassa pidettävä kyseisen kohdan mukaan.

Lisäksi, vaikka ansioluettelo voi sisältää yksityisen elämän piiriin kuuluvia tietoja, jotka ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23-32 kohtien mukaan salassa pidettäviä, niin kyseisen henkilön ansioluettelossa ei ollut tietoja henkilökohtaisista oloista. Toisekseen, tiedoilla on ollut merkitytä hakijaprosessissa, niin julkisuutta pidettiin tapauksessa yksityisyyttä painavampana intressinä, vaikka henkilö oli vilpittömästi toivonut salassa pitoa.

 

Viranomainen: Helsingin kaupunki.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Huom!: Viranomainen valitti.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2015:133 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 11.9.2015

Taltionumero: 2379

Diaarinumero: 1463/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 4.4.2014 nro 14/0248/5