Lopputulos: Tieto luovutetaan pääosin.

 

Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön kirjanpitoon liittyvät tositteet (tilinumeroa koskevaa tietoa lukuun ottamatta) ovat julkista tietoa. Sen sijaan hankittujen laitteiden ja tarvikkeiden yksilöintiä ja määrää koskevien tietojen osalta tositteet ovat salattua tietoa.

Tositteet, mitkä liittyivät erisuuruisiin normaaleihin Eurocard-laskuihin ja ravitsemusliikkeiden laskuihin eivät olleet uskottavasti julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan tarkoittamia tietoja poliisin taktisista ja teknisistä menetelmistä. Tällaisia tavanomaisia laskutustietoja ei voida pitää salassa pidettävinä. Sen sijaan laskutustositteet, jotka liittyivät Helsingin poliisilaitoksen Trevoc Oy:lta tekemiin laite- ja tarvikehankintoihin ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella salassa pidettäviä tietoja, sillä ne vaarantaisivat kyseisessä laissa mainitun vahinkoedellytyslausekkeen tarkoittamalla tavalla rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä. Helsingin poliisilaitos oli kieltäytynyt luovuttamasta tositteita vedoten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisiin taktisiin tai teknisiin menetelmiin.

 

Viranomainen: Helsingin poliisilaitos.

Tietopyytäjä: Toimittajat. (2).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 2314/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 25.5.2016

Taltionumero: 2314

Diaarinumero: 3343/1/14 ja 3466/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 3.10.2014 nro 14/0735/5