Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Työterveys Wellamo Oy:n tekemä työyhteisöselvitys koskien Heinolan kaupunkia on salattua tietoa, jota kohtaan Heinolan kaupunginhallituksen päätöksen 19.11.2012 § 558 mukaisesti tulee kohdella selvityksenä, jossa kaupunginhallitus on työnantajan ominaisuudessa ja se on siten salattu.

KHO:n päätöksen mukaisesti asia ei koske mitään yksittäistä hallinto-asiaa ja siihen on liitetty muutoksenhakukielto.

Aiemman hallinto-oikeuden olisi tullut hylätä oikaisuvaatimus tietopyyntöön, sillä asiaa ei oltu otettu kaupunginhallituksen kokouksessa 14.1.2014 asiallisesti ratkaistavaksi. Täten Itä-Suomen hallinto-oikeus ei ole voinut ottaa asiaa ensi asteena ratkaistavakseen hallintovalituksena tai muutoinkaan. Viivytyksen estämiseksi se kuitenkin nyt ratkaistiin KHO:ssa yllä kirjatulla tavalla.

 

Viranomainen: Heinolan kaupunginhallitus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Huom!: Molemmat valittivat.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 27.8.2015

Taltionumero: 2263

Diaarinumero: 1969/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Itä-Suomen hallinto-oikeus 9.5.2014 nro 14/5044/4