Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Verovelvollisia koskevat hallinto-oikeudelle muutoksenhakuviranomaisena verovalitusasiassa jätetyt asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaisesti tällaiset asiakirjat ovat salassa pidettäviä, sillä ne tämän lain 4 §:n 1 momentin mukaisesti sisältävät verovelvollisia koskevia tietoja, jotka ovat tässä tapauksessa kyseessä olemattomin poikkeuksin salassa pidettäviä.

Tietopyyntö kohdistui hallinto-oikeuden päätöksiin, jotka liittyivät Liechtenstenilaisen LGT-pankin suomalaisten tilinomistajien saamiin veronkorotuksiin. Notaari luovutti toimittajalle 8.1.2013 annetut päätökset 13/1112/6 ja 13/1114/6 osittain peitettynä siten, että veroasiat eivät käy ilmi ja päätökset on verovelvollisten osalta anonymisoitu.

Toimittaja myös pyysi tietoa vireillä olevista asioista ja ratkaisemattomista asioista. KHO totesi myös, että toimittajalla ei ole julkisuuslain 10 §:n 2. virkkeen nojalla oikeutta saada asiakirjoja asianomaisten nimet ja muut tunnistetiedot poistettuina, sillä LGT-pankin tapaus koskee suppeaa joukkoa, vain 17 suomalaista.

 

Viranomainen: Helsingin hallinto-oikeus.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1434/2015 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 1.6.2015

Taltionumero: 1434

Diaarinumero: 396/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 31.12.2013 nro H 449/13