Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.


Tieto Venäjän tai muiden maiden maanomistuksista on periaatteessa julkista tietoa, kuten muutkin kiinteistötietojärjestelmän tiedot. Tietopyyntöä ei kuitenkaan voitu toteuttaa siitä johtuen, että kiinteistietojärjestelmästä ei ole mahdollista hakea omistustietoja ja muita kiinteistötietojärjestelmään sisältyviä tietoja henkilön nimen perusteella.

Omistajatietoihin ei ole myöskään rekisteröity omistajan kansallisuutta, jonka pohjalta hakua voisi tehdä. Valtion omistuksessa olevien kiinteistöjen omistajiksi ei ole pääsääntöisesti merkitty valtiota, vaan omistajana olevan organisaation/instituution nimi, eikä vieraille valtioille ole merkattu sellaista yksilöintitunnusta, jonka perusteella valtion omistustietoja olisi mahdollista hakea.

Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annettu laki (KTJ-laki) ajaa asiassa julkisuuslain edelle. KTJ-lain 6 §:n 1 momentin mukaan Maanmittauslaitoksen on järjestettävä jokaiselle mahdollisuus saada Maanmittauslaitoksessa maksutta luettavakseen kiinteistötietojärjestelmässä olevat tiedot ja tehdä niistä muistiinpanoja.

Koska asiakirjapyynnön toteuttaminen vaaditussa laajuudessa vaatisi joko uuden asiakirjan tuottamista viranomaiselta tietoja yhdistelemällä tai teknisen käyttöoikeuden luovuttamista toimittajalle. KTJ-lain 6 §:n 3 momentin mukaiseen käyttöoikeuden luovuttamiseen toimittajalle KHO ei ottanut kantaa, sillä asiassa ei oltu esitetty lupaa tietojen saamiseen ja välittämiseen teknisen käyttöyhteyden avulla.


Viranomainen: Maanmittauslaitos.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1413/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 15.4.2016

Taltionumero: 1413

Diaarinumero: 3670/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 30.10.2015 nro 15/0933/5