Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Pöyry Oyj:n ja sen sveitsiläisen tytäryhtiön Pöyry Energy AG:n vastine 15 kansalaisjärjestön valitukseen liittyen Laosin Xayaburin patohankkeeseen on julkista tietoa.

Lisäksi kaikki asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat julkisia, lukuun ottamatta mahdollisesti Xayaburi Power Company Limitedin omistussuhteita koskevaa tietoa, jos niiden osalta salassa pitämiselle ei erikseen ilmene julkisuuslaissa säädettyjä perusteita.

Siemenpuu Säätiön ja 14 muun kansalaisjärjestön valitus perustui OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeisiin. OECD:n toimintaohjeet eivät kuitenkaan mene asiakirjan julkisuutta tarkasteltaessa kansallisen lainsäädännön ohitse, joten asiakirjan julkisuus tarkasteltiin julkisuuslain kautta.

Työ- ja elinkeinoministeriö oli katsonut, että asiakirja sisältää luottamuksellista tietoa Pöyry Oyj:n liikesalaisuuksista joka on salattava julkisuuslain 24 §:n 1 kohdan 20, eli liikesalaisuuden nojalla.

KHO puolestaan totesi, että vastine ei sisällä Pöyry Oyj:stä itsestään kuin yleisluontoista tietoa joka on tullut julkiseksi mm. BBC:lle ja WWF:lle, ja ei ole muutenkaan salassa pidettävä. Se myös totesi, että koska sopimuskumppanina oli Laosin valtio, ei asiakirja voi olla myöskään sopimuskumppania koskevilta osin, muutoin kuin Xayaburi Power Company Limitedin osalta, tietoa, joka voisi olla julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 mukaisesti salassa pidettävä liikesalaisuus.

 

Viranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Tietopyytäjä: Toimittaja. (Päätoimittaja).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1042/2015 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 21.4.2015

Taltionumero: 1042

Diaarinumero: 3323/1/13

Muutos aiempaan päätökseen: Kyllä

Työ- ja elinkeinoministeriö 26.9.2013 nro TEM/2592/04.10.02/2012