Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovutetakaan.

 

Tiedot Tekesiltä rahoituksen saaneista kohteista ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti yksityisiä liikesalaisuuksia, mukaan lukien hakemuksen otsikko.

Hakemukset sisältävät jo yleisluonteisesti tai otsikkotasoisesti ilmaistuna liikesalaisuuksia, joko sellaisenaan tai yhdistettynä julkiseen tietoon. Otsikoiden luovuttaminen paljastaa rahoituksen hakijan kilpailijoille tai muille tahoille kilpailutilanteen kannalta merkityksellistä informaatiota, joten ne ovat edellä mainitun julkisuuslain kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Sen sijaan tiedot rahoitushakemusten tekijöistä ja näiden hakemusten rahoitusmääristä ovat julkisia, myös hylättyjen hakemusten osalta.

Tekes vetosi, että tietopyytäjän ilmoittama tavoite arvioida rahoituspäätösten oikeellisuutta tai Tekesin objektiivisuutta ei ole mahdollista, sillä lopputuloksen lisäksi pitäisi tietää päätöksen johtaneet perustelu. Lisäksi se katsoi, kuten KHO, että hakijayritys pyrkii laatimaan otsikon niin, että se kuvaa mahdollisimman hyvin hankkeen sisältöä ja on siten samalla tavoin luottamuksellinen kuin projektisuunnitelmakin.

 

Viranomainen: Innovaatiorahoituskeskus Tekes.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Huom!: Käsittelyssä molempien valitukset, Tekesin valitus osin läpi.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

23.3.2016/976 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 23.3.2016

Taltionumero: 976

Diaarinumero: 2581/1/14 ja 2933/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 27.6.2014 nro 14/0506/3