Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta pyydetyssä muodossa.

 

Rahoitusyhtiöllä Toyota Finance Finland Oy on julkisuuslain 16 §:n 3 momentin ja henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan ja 13 §:n 2 momentin perusteella oikeus saada tieto luottoa hakevien asiakkaidensa tuloverotustiedoista, mukaan lukien henkilötunnus.

Tiedot ovat periaatteessa yleisöjulkisia, mutta ne muodostavat henkilörekisterin, jonka käsittelyyn rahoitusyhtiöllä on oikeus. Tietopyynnössä kuitenkin vaadittiin teknistä käyttöyhteyttä Verohallinnon rekisteriin, josta yhtiö olisi voinut tarkastella muidenkin henkilöiden kuin asiakkaidensa tuloverotustietoja, joihin sillä ei taas ole oikeutta henkilötietolain nojalla.

Julkisuuslain 29 §:n 3 momentissa sekä verotietolain 12 ja 20 §:ssä on säädetty niistä olosuhteista, joissa tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla. Kyseessä ei ole tilanne, joka olisi mainittu tässä lain kohdassa. Julkisuuslain 16 §:n 3 momentti ei oikeuta verohallintoa luovuttamaan tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

 

Viranomainen: Verohallinto.

Tietopyytäjä: Suomen Asiakastieto Oy, asiakkaana Toyota Finance Finland Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2015:41 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 25.3.2015

Taltionumero: 843

Diaarinumero: 3214/1/13

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei.

Helsingin hallinto-oikeus 16.9.2013 nro 13/0601/5