Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Seuraavat toimittajan pyytämät Keskusrikospoliisin päätökset virkamiesoikeudellisista päätöksistä ovat osin julkisia:

1. Päätös varoituksen antamisesta 16.6.2010, päätöksen kohteena siviili-virkamies, perusteena Vantaan käräjäoikeuden tuomio 8.1.2010 rattijuopumuksesta. Päätöksen perusteena olevat tapahtumat eivät ole tapahtuneet virantoimituksessa.

2. Päätös virkasuhteen irtisanomisesta ja virantoimituksesta pidättämisestä 22.6.2011, päätöksen kohteena poliisivirkamies, perusteena Lapin käräjäoikeuden tuomio 28.3.2011 petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Päätöksen perusteena olevat tapahtumat ovat tapahtuneet virkatehtävissä.

3. Päätös varoituksen antamisesta 18.10.2011, päätöksen kohteena poliisivirkamies, perusteena poliisimiehen käyttäytymisvelvollisuuden vastainen käytös. Päätöksen perusteena olevat tapahtumat eivät ole tapahtuneet virantoimituksessa.

4. Päätös varoituksen antamisesta 14.3.2012, päätöksen kohteena poliisi-virkamies, perusteena poliisimiehen käyttäytymisvelvollisuuden vastainen käytös. Päätöksen perusteena olevat tapahtumat eivät ole tapahtuneet virantoimituksessa.

Päätös 1 sisältää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 mukaisia terveystietoja, joita ei ole voitu antaa. Sen sijaan lainvoimainen tuomio rattijuopumuksesta ei ole julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 26 mukainen salassa pidettävä tieto, vaikka viranomainen niin väitti. Nimi voitiin luovuttaa.

Päätös 2 ei sisältänyt julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella salassa pidettävää tietoa poliisin taktisista menetelmistä. Sen sijaan se sisälsi osin tietoa virkamiehen poissaolosta, jota Keskusrikospoliisi ei voi työnantajana luovuttaa ulkopuoliselle, sillä se sisältää julkisuuslain 24 §:m 1 momentin 25 kohdan mukaisesti tietoa yksityisyyden piiriin kuuluvista asioista. Nimi voitiin luovuttaa.

Päätös 3 sisälsi tietoa poliisin taktisista ja teknisistä menetelmistä, joka on julkisuuslain 24§: 1 momentin 5 kohdan mukaan salassa pidettävää. Se sisälsi myös julkisuuslain 24§:n 1 momentin 25 kohdan terveydentilaan liittyvää salassa pidettävää tietoa. Nimeä ja muita henkilöllisyyteen liittyviä tietoja ei paljasteta.

Päätös 4 koski varoituksen antamiseen johtanutta tekoa, joka ei tapahtunut virantoimituksessa, vaan seminaarissa. Virkamies oli kuitenkin osallistunut seminaariin Keskusrikospoliisin ja samalla valtion edustajana, joten tapahtuman ei voida katsoa kuuluvan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan mukaisesti yksityiselämän suojan piiriin. Salassa pidettävää oli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 26 kohdan perusteella tieto toisen osapuolen henkilöllisyydestä.

Keskusrikospoliisi oli aiemmin luovuttanut vain päätöksen 1 ja 2 osin, ei ollenkaan 3 ja 4, perusteluina kohdat, joihin KHO oli yllä olevissa kohdissa ottanut kantaa. Keskusrikospoliisi oli vedonnut nimikirjalain 7 §:n, mutta asia tuli ratkaistavaksi julkisuuslain perusteella.

 

Viranomainen: Keskusrikospoliisi.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 339/2016 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 5.2.2016

Taltionumero: 339

Diaarinumero: 3224/1/14

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 15.9.2014 nro 14/0687/5