Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Rakennusyhtymä JKL & KMG Oy:n tilintarkastajan työpaperit ovat salattua tietoa. Tilintarkastajan työpapereiden katsotaan sisältävän julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja tietoja yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta.

Tietopyytäjä oli yhtiön entinen toimitusjohtaja ja pyysi tietoa julkisuuslain 11 §:n mukaiseen asianomaisasemaan, ja siksi, että hän oli julkisuuslain 12 §:n tarkoittama asianosainen, ja syyttänyt kirjapitäjää väärentämisestä ja tilintarkastuksen manipuloinnista. Siltä osin, kun alempi hallinto-oikeus oli siirtänyt tilintarkastusvaliokunnalle (TIVA) valitus KHO:een raukesi, sillä TIVA oli toimittanut tietopyytäjälle tilintarkastajan vastineeseen liittyneet tämän pyytämät liitteet ja lisäksi muita asiaan liittyviä asiakirjoja, itse asiassa kaikki asiakirjat, joiden osalta Helsingin hallinto-oikeus oli siirtänyt asian TIVA:n käsiteltäväksi. TIVA oli hylätyiltä osilta vedonnut tilintarkastuslain 46 §:n ja julkisuuslain 24§:n nojalla tilintarkastajan yksityiseen ammattisalaisuuteen.

 

Viranomainen: Helsingin seudun ja Hämeen kauppakamareiden tilintarkastusvaliokunta

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 29.8.2017

Taltionumero: 4119

Diaarinumero: 810/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Kyllä

Helsingin hallinto-oikeus 24.2.2016 nro 16/0156/5