Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

HUS-Kuvantamisen radiologisen PACS-tietojärjestelmän (Agfa Impax 6.5. –järjestelmä) hankintaan liittyvistä asiakirjoista seuraavat ovat julkisia: 1. HUS-kuntayhtymän ja GE:n välinen sopimus 30.12.2010 2. Agfan tarjouksen (FI-T-11-002-R4) liitteet 2, 4, 8, 11 ja 12. 3. Agfan ja HUS:n välisen PACS-järjestelmän päivityssopimuksen liitteet 3 ja 4 sekä liitteen 10 (tarjous FI-T-11-002-R4) alaliitteet 2, 4, 8, 11, 12 sekä tarjouksen lisäselvennykset. 4. Agfan ja HUS:n välisen PACS-järjestelmän ylläpitosopimuksen liitteet 6 (tukipalvelukuvaus), 7 (varajärjestelmän toiminnallisuus), 8 (tarjous FI-T-11-002-R4) alaliitteet 2, 4, 8, 11, 12 sekä tarjouksen lisäselvennykset ja 10 (Agfa salassapitositoumus). 5. Testausraportit.

Lisäksi alemman hallinto-oikeuden päätöksellä seuraavat osat ovat julkisia: 1. Sovintosopimuksen § 782/2010 HUS-Röntgenin ja GE Healthcare Finland Oy:n välillä 30.12.2010 seuraavat osat: Sopimuksen otsikko-osa ja osapuolet, kohta 1 (Määritelmät) kokonaisuudessaan, kohta 2 (Taustaa) kokonaisuudessaan, kohta 3 (Sopimuksen tarkoitus) kokonaisuudes-saan, kohta 4 (Riita) kokonaisuudessaan, kohta 5.1 kokonaisuudessaan, kohta 5.4 kokonaisuudessaan, kohta 5.5 kokonaisuudessaan, kohta 7 ko-konaisuudessaan, kohta 8 kokonaisuudessaan ja kohta 9 kokonaisuudessaan sekä sopimuksen liite 1 kokonaisuudessaan ja liite 5 kokonaisuudessaan.

Muutoin tieto on salassa pidettävää, sillä asiakirjat sisältävät Agfan liike- ja ammattisalaisuuksia, jotka ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä. Tätä ratkaisua ei muutettu.

 

Viranomainen: HUS-kuntayhtymä.

Tietopyytäjä: Yleisradion toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 5055/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 12.10.2017

Taltionumero: 5055

Diaarinumero: 1399/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 13.4.2016 nro 16/0307/5