Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön sekä näissä työskentelevien virkamiesten välisiin kirjaamattomiin sähköpostiviesteihin koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n tai Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimintaa ei sovelleta julkisuuslakia.

Julkisuuslain 5 §:n 4 momentin mukaisesti viranomaisten välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoja ja muuta niihin verrattavia viranomaisten sisäistä työskentelyä varten vaadittuja asiakirjoja pidetään julkisina vain, jos ne sisältävät sellaisia tietoja, että ne ovat arkistolainsäädännön mukaan liitettävä arkistoon. Arkistolain 7 §:n 2 momentin mukaan arkistointia on hoidettava siten, että se tukee arkistomuodostajan tehtävän suorittamista ja turvaa oikeuden saada tietoja julkisista asiakirjoista.

Tietopyytäjä oli pyytänyt kaikkea ELY-keskuksen jaa ympäristöministeriön sähköpostikirjeenvaihto epäillen, että näiden kahden läheiset suhteet ovat vaikuttaneet poikkeuksellisen voimakkaasti ELY-keskuksen toimintaan kaivoksen valvonnassa, ja että tiedot tarvitaan asiakkaan rikosoikeudenkäynnin oikeusturvan kannalta. ELY-keskus oli aiemmin toimittanut arkistoidut viestit asiaan liittyen, mutta vetosi muiden viestien osalta julkisuuslain 5 §:n 4 momentin mukaiseen viranomaisten sisäiseen viestintään.

 

Viranomainen: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tietopyytäjä: Toimitusjohtajan asianajaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2017:157 (verkkolinkki KHO:n verkkosivuille)

Antopäivä: 12.10.2017

Taltionumero: 5075

Diaarinumero: 519/1/17

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 28.12.2016 nro 16/0433/1