Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Loviisan kaupungin yleinen valmiussuunnitelma, Loviisan kaupungin keskushallinnon valmiussuunnitelma, Loviisan kaupungin teknisen keskuksen valmiussuunnitelma, Perusturvakeskuksen valmiussuunnitelma, Sosiaalihuollon valmiussuunnitelma ja Sivistystoimen valmiussuunnitelma ovat osin julkista tietoa.

Yksityiskohtaiset tiedot valmiusorganisaatioiden toiminnasta ja niihin kuuluvista henkilöistä, kaupungin toimintojen järjestämisestä poikkeusoloissa ja poikkeusoloissa käytössä olevista resursseista ovat salassa pidettävää, sillä tietoa voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi suunniteltaessa kaupunkiin kohdistuvaa väkivaltaista iskua tai muuta vahingontekoa, jonka tarkoituksena on esimerkiksi pelastus- tai väestönsuojelutoiminnan lamauttaminen.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 8 kohta säätää onnettomuuksiin ja poikkeusoloihin varautumista koskevien asiakirjojen salassa pidosta, mutta se sisältää vahinkoedellytyslausekkeen, eli suunnitelmat ovat julkisia paitsi vahinkoa mahdollisesti aiheuttavilta osilta.

Tietopyytäjä oli vedonnut kansalliseen turvallisuuteen ydinvoimalakaupungin asemaan johtuen ja esittänyt, että suunnitelma on vanhentunut, ja että hallintojohtaja on puolueellinen häntä kohtaan valituksessaan. Loviisan kaupunki oli hylännyt alkuun tietopyynnön kokonaan vedoten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 8 kohdan turvaluokitteluperusteeseen.

 

Viranomainen: Loviisan kaupunki.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 3819/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 11.8.2017

Taltionumero: 3819

Diaarinumero: 1499/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Helsingin hallinto-oikeus 12.4.2016 nro 16/0305/5