Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Valitus hylätään.

 

Poliisin tietojärjestelmissä olevat lokitiedot, kuten käyttäjälokitiedot yleensä, ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella salassa pidettäviä asiakirjoja, koska ei ole ilmeistä, että tietojen antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista.

Poliisin tietojärjestelmien lokitietoihin voi kohdistua tietopyyntö julkisuuslain 11 §:n 2 momentin pohjalta siinä tapauksessa, että ne ovat vaikuttaneet tai vaikuttavat asianomaisen.

Tietopyytäjää oli epäilty aiemmin rikoksesta, mutta syytteet oli hylätty. Hän halusi selvittää poliisin toiminnan oikeellisuutta. Kuitenkin, koska poliisilla ei ollut vireillä asiaa, joka koskisi tietopyytäjää itseään, ei poliisin toiminnan tutkiminen yleisesti ollut julkisuuslain 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla koske häntä asianomaisena.

 

Viranomainen: Poliisihallitus.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 8.6.2018

Taltionumero: 2789

Diaarinumero: 3792/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Turun hallinto-oikeus 4.10.2016 nro 16/0595/2

  • No labels