Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta, mutta siihen saa tutustua.

 

Tietopyyntö, jossa viranomaista vaadittiin kopioimaan yhteensä vähintään 402 liuskaa erikseen nidottuja asiakirjoja liittyen asianomaisen työsuojeluasiaan ei toteutunut vaaditulla tavalla, eli kopioiden toimittamisella.

Myöskään Loviisan kaupungin ja sen asianajajan välisten puheluiden tallenteita ei luovutettu, sillä Loviisan kaupungilla ei ollut ilmoituksensa mukaan niitä tai niiden referaatteja hallussaan, mitä ei ollut syytä epäillä.

Vaikka tieto olisi julkista, ei viranomaisella ole velvollisuutta antaa tietoa pyydetyllä tavalla, jos se julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti aiheuttaa kohtuuttoman haitan viranomaisen toiminnalle.

Hallituksen esityksen (HE 30/1998 vp) 16 §:n 1 momenttia koskevien perustelujen mukaan haitan tulee olla todellista ja olennaista, ja lähtökohtana on, että tieto luovutetaan pyydetyllä tavalla.

Lisäksi tietopyytäjä oli esittänyt väitteen Loviisan kaupungin hallintojohtajan esteellisyydestä ja puolueellisuudesta perustuen hallintojohtajan jäsenyyteen RKP:n edustajana. Tämä perustelu ei ollut riittävä. Tietopyytäjä valittaa ilmoituksensa mukaisesti asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Loviisan kaupunki antoi mahdollisuuden tutustua asiakirjoihin paikan päällä.

 

Viranomainen: Loviisan kaupunki.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Antopäivä: 20.3.2017

Taltionumero: 1301

Diaarinumero: 1482/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei.

Helsingin hallinto-oikeus 12.4.2016 nro 16/0306/5