Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan.

 

Tiedot työeläkevakuutusyhtiöiden huomattavista tai poikkeuksellisista liiketoimista, jotka työeläkevakuutusyhtiö on tehnyt tai luvannut tehdä asiakkaidensa kanssa ovat julkista tietoa. Mukaan luetaan tiedot toisesta osapuolesta/asiakkaasta.

Tietopyyntö oli tehty 2015 kohdistuen tietoihin 2007 alkaen, mutta finanssivalvonta ilmoituksensa mukaisesti säilyttää tietoja viimeisen viiden vuoden ajalta. Julkisuuslain 5 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan sen hallussa olevaa asiakirjaa, joten tietopyyntö on voitu hylätä niiden asiakirjojen osalta, joita sillä ei ole hallussaan.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 11 luvun 30 §:n 3 momentin mukaan yhtiöiden on ilmoitettava Valvontaviraston määräämällä tavalla viraston huomattavat tai poikkeukselliset liiketoimet, jotka se on tehnyt hankkiakseen asiakkaita tai jotka se on tehnyt asiakkaiden kanssa. Finanssivalvonnasta annetun lain 8 luvun 71 §:n nojalla Finanssivalvonnan kohdalla noudatetaan julkisuuslain säännöksiä.

Yleisesti, julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat valvontatoimeen liittyvät asiakirjat, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa asianosaiselle vahinkoa eli tässä tapauksessa työeläkevakuutusyhtiön kanssa liiketoimia tehneelle asiakkaalla. Myöskin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan liikesalaisuudet ovat salassa pidettäviä. Kuitenkin, koska työeläkevakuutusyhtiöistä annettu lain 30 §:n 3 momentin on tarkoitus estää työeläkeyhtiöiden varojen liiallinen ja epätarkoituksenmukainen varojen käyttö uusien asiakkaiden hankintaan, on sen tarkoitus nimenomaan tuoda kyseiset tiedot julkisuuteen. Finassivalvontaliitto oli vedonnut liikesalaisuuteen ja siihen, ettei sillä ole aiempia asiakirjoja.

 

Viranomainen: Finanssivalvonta.

Tietopyytäjä: Toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

KHO:2018:25 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 13.2.2018        

Taltionumero: 581

Diaarinumero: 3065/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei.

Helsingin hallinto-oikeus 16.8.2016 nro 16/0706/5