Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lopputulos: Tieto luovutetaan osin.

 

Jyväskylän yliopiston ja Nab Labs Oy:n välisestä kauppakirjasta, jolla Jyväskylän yliopisto myi yhtiölle ympäristöntutkimuskeskuksen, on osin julkista tietoa. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17 ja 20 kohdan mukaan liike-ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassa pidettävää kauppakirjassa ovat sopimuksen yksityiskohtaiset, liiketoiminnalliset sopimusehdot, sekä luovutetun liiketoiminnan teknis-talodelliset yksityiskohdat. Myös kauppahinta on salassa pidettävää tietoa, vaikka tietopyytäjä oli vedonnut julkisuuslain 3 §:n mukaiseen julkisen vallan ja varojen käytön valvontaa koskevaan tavoitteeseen ja tarpeeseen arvioida, ettei ostaja ole saanut perusteetonta kilpailuetua liian edullisella sopimuksella.

Vaikka kauppahinnan julkistaminen on julkisuuslain 3 §; hengen mukaista, ei yhtiön salassa pidettävän liikesalaisuuden voitu katsoa olevan riippuvainen siitä, onko toinen osapuoli yritys vai julkinen toimija.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan perusteet täyttyvät ilmeisesti vain kauppakirjan liitteen 8 osalta.

Koska julkisuuslain 11 §:n 1 momentin, oikeastaan 2 momentin 6 kohdan mukaan tarjouksen hinta on sen tekijän liike- tai ammattisalaisuus, josta tieto voidaan luovuttaa tarjouskilpailuun osallistuneille asianomaisaseman perusteella ja valittajayhtiö ei ollut asianomainen, ei tietoa tarvitse luovuttaa myöskään asianomaisaseman perusteella.

Yliopistolain 30 §:n 2 momentin mukaan yliopiston toimintaan sovelletaan julkisuuslakia, joten sillä oli velvollisuus luovuttaa valittajayhtiölle julkisuuslain 10 §:n mukaisesti ne osat asiakirjasta, jotka ovat julkisia siten, että salassa pidettävät tiedot poistetaan.

 

Viranomainen: Jyväskylän yliopisto.

Tietopyytäjä: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 184/2017 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 23.1.2017

Taltionumero: 184

Diaarinumero: 2454/1/15

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 23.6.2015 nro 15/0505/3