You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Tämä on työtilan Julkisuusratkaisut aloitussivu.

Katso lisätietoja ja ohjeita Confluence-infosta: https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=622609

Ohje oikeuksien jakamiseen: https://webapps.jyu.fi/wiki/display/confluenceinfo/Oikeuksien+jakaminen+Confluencessa

sekä ota yhteyttä osoitteesen wiki-support@jyu.fi jos kysymyksiä ilmenee.

Voit halutessasi poistaa tämän tekstin työtilasi etusivulta.

This is the home of the Julkisuusratkaisut space.

Please read info at: https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=622609 and https://webapps.jyu.fi/wiki/display/confluenceinfo/Oikeuksien+jakaminen+Confluencessa

Please contact wiki-support@jyu.fi if any questions arise.

You may delete this information from you space home page.

  • No labels