Yleistä

Wiki on www-sivusto, joka on suoraan selaimella helposti kenen tahansa editoitavissa. Wiki-sivujen muokkausoikeuksia ja pääsyä sivuille voidaan kuitenkin rajoittaa. Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskus ylläpitää wiki-sovellusta osoitteessa https://webapps.jyu.fi/wiki.

Palvelun toimintaperiaatteet

Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskus tarjoaa tällä sopimuksella tiedekunnille ja erillislaitoksille (jatkossa yksiköille) wiki-palveluja. Sopimus on puitesopimus, jonka perusteella arvioidaan kunkin yksikön tarvitsemat palvelut kalenterivuodeksi. Kustannukset laskutetaan yksiköiltä kerran vuodessa alla esitettyyn hinnastoon perustuen todellisen käyttömäärän mukaan. Yksikkökohtaisella sopimusmenettelyllä pyritään vähentämään sisäisten laskujen määrää ja samalla voidaan arvioida koulutuksen ja tuen tarvetta.

Palvelun hinnasto

Hinnat euroina/vuosi.Työtilojen määrä maksajaorganisaatiossa.

Sopimus

alaraja 

yläraja 

yks.hinta

kust.hintaluokan ylärajalla

Ei sopimusta

 

 

250

 

sopimus

1

5

200 (yleisin)

1000

sopimus

6

10

150

1750

sopimus

11

20

100

2750

sopimus

21

40

80

4350

sopimus

41

-

50


Lisäpalvelusopimus tehdään tiedekunnan/erillislaistoksen kanssa. Kustannukset laskutetaan todellisen työtilojen määrän mukaan.

Palvelun saatavuus

Yhden wiki-työtilan perushintaan sisältyy

  • enintään 4 pääkäyttäjää työtilan luontivaiheessa
  • 1 GB levytilaa

Näiden ehtojen ylittyessä lasketaan aina uuden työtilan kustannus.

Yksikön tilatessa Wiki-työtilan täytyy jokaiselle työtilalle samalla nimetä omistaja, joka vastaa työtilan hallinnoinnista ja käyttösääntöjen mukaisesta käytöstä. Työtilojen käyttötarkoituksen tulee liittyä Jyväskylän yliopiston toimintaan.

Palvelu tilataan osoitteesta https://www.jyu.fi/thk/lomakkeet/wiki-tilaus/

Koulutus ja tuki

Käytössä tulee olemaan tukiosoite wiki-support@jyu.fi. THK järjestää kestoltaan 2 tunnin mittaisia käyttöönottokoulutuksia. Wiki-palvelusta tehdään suomen- ja englanninkieliset ohjeet.

Pilottivaiheen päättyminen

Huom! Confluence-wikin pilottivaihe päättyi huhtikuussa 2009. Maksullinen tuotantokäyttö alkoi 1.5.2009.

Lue asiaa koskeva uutinen.

#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))