Page tree
Title: Julkisuusratkaisut 2000–2010  
Author: Aleksi Koski Jan 31, 2020
Last Changed by: Aleksi Koski Feb 05, 2020
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.jyu.fi/x/qQgMB
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Julkisuusratkaisut (1)
    Home page: Julkisuusratkaisut
Hierarchy
Parent Page
    Home page: Julkisuusratkaisut
Children (44)
    Page: 1. Julkisuusperiaate
    Page: 2. Lain tarkoitus ja soveltaminen
    Page: 3. Viranomainen
    Page: 4. Viranomaisen asiakirja
    Page: 5. "Ei-asiakirja"
    Page: 6. Viranomaisrekisterit
    Page: 7. Asiakirjan julkistuminen
    Page: 8. Yleinen tiedonsaantioikeus
    Page: 9. Asianosaisen tiedonsaantioikeus
    Page: 10. Viranomaisen tiedonsaantioikeus
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (1)
    Julkisuuslaki.fi
Julkisuusratkaisut (44)     Page: 38. Lainvastainen menettely
    Page: 39. Muutoksenhaku
    Page: 8. Yleinen tiedonsaantioikeus
    Page: 24. Yksityisyyden suoja
    Page: 25. Taloudellinen asema
    Page: 22. Viranomaisen edunvalvonta
    Page: 26. Sosiaali- ja terveydenhuolto
    Page: 14. Euroopan unioni
    Page: 15. Valtion turvallisuus
    Page: 35. Tiedottamisvelvoite
    Page: 3. Viranomainen
    Page: 4. Viranomaisen asiakirja
    Page: 16. Maanpuolustus
    Page: 41. Unionin jäsenmaat
    Page: 33. Hyvä tiedonhallintatapa
    Page: 1. Julkisuusperiaate
    Page: 5. "Ei-asiakirja"
    Page: 29. Turvakielto ja turvapaikka
    Page: 21. Liike- ja ammattisalaisuus
    Page: 23. Viranomaisen valvonta ja tietohuolto
    Page: 19. Oikeudenkäynti
    Page: 18. Rikostutkinta
    Page: 36. Tietoaineistojen tuottaminen
    Page: 12. Salassapidon päättyminen
    Page: 17. Turvajärjestelyt ja poikkeusolot
    Page: 31. Tietojen luovutus
    Page: 6. Viranomaisrekisterit
    Page: 9. Asianosaisen tiedonsaantioikeus
    Page: 32. Salassa pidettävät tiedot
    Page: 37. Tiedon hinta
    Page: 7. Asiakirjan julkistuminen
    Page: 20. Rahoitusmarkkinat
    Page: 27. Soveltuvuusarviointi ja opetus
    Page: 40. Unionin julkisuusperiaate
    Page: 2. Lain tarkoitus ja soveltaminen
    Page: 34. Rekisteritietojen luovuttaminen
    Page: 44. EU:n oikeusasiamiehen toimivaltuus
    Page: 28. Testit, tutkimus, luonnonarvot
    Page: 42. Rikostutkinta (EU)
    Page: 13. Kansainväliset suhteet
    Page: 43. Unionin sisäinen toiminta
    Page: 30. Tietopyyntö
    Page: 10. Viranomaisen tiedonsaantioikeus
    Page: 11. Salassapidon soveltaminen