Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusECLI-tunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
1.4.2021KHO:2021:38H108320154/2020ECLI:FI:KHO:2021:38Helsingin poliisilaitosToimittaja Akopiot vuoden 2018 aikana tehdyistä virkamiesoikeudellisista päätöksistäVirkamiesoikeudellinen päätös, Virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös, Rikosepäily, Salassapitosäännöksen sovellettavuus, Esitutkinta


86120079/2020


74113/2020


66420923/2020


52020466/2020


45320233/2020


35120153/2020


34420557/2020
26.2.2021KHO:2021:26795198/1/19ECLI:FI:KHO:2021:26Helsingin poliisilaitosToimittaja AEsitutkintapöytäkirjan liiteEsitutkinta-aineisto, Videoaineisto, Salassa pidettävyys, Yksityiselämän suoja, Yksityiselämään liittyvät tiedot
26.2.2021KHO:2021:27805980/1/19ECLI:FI:KHO:2021:27Länsi-Uudenmaan poliisilaitosToimittaja AEsitutkintaan kuuluvat videotallenteetEsitutkinta-aineisto, Videoaineisto, Kuvatallenne, Salassa pidettävyys, Asiakirjan antamistapa, Yksityiselämän suoja, Yksityisyyden suojan loukkaaminen
21.1.2021KHO:2021:13402774/1/19ECLI:FI:KHO:2021:13Helsingin kaupungin sosiaalivirastoHelsingin poliisilaitosHenkilön sosiaalihuollon tukitoimetViranomaisen tiedonsaantioikeus, Poliisin tiedonsaantioikeus, Tiedonsaaminen sosiaalihuollon viranomaiselta, Sosiaalihuollon asiakasta koskevat tiedot, Uhka-arvionlaatiminen
19.1.2021KHO:2021:9275784/1/19, 5959/1/19ECLI:FI:KHO:2021:9ValviraYksityishenkilötKanteluasian selvitysasiakirjatAsianosaisjulkisuus, Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Potilasasiakirjat, Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat, Sovellettava laki, Yleislaki, Erityislaki, Hoitovirhekantelu, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

...