Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display
alltrue

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusECLI-tunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
14.12.2020KHO:2020:14143465603/1/19ECLI:FI:KHO:2020:141TrafiYksityishenkilöLokitietojen kyselijöiden henkilöllisyys

Lokitieto, Lokitietopyyntö, Tietojärjestelmien turvajärjestelyt, Ajoneuvoliikennerekisteri, Rekisterikysely, Selvitystyö, Asianosaisen tiedonsaantioikeus

10.12.2020KHO:2020:140434188/1/19ECLI:FI:KHO:2020:140Suomen AkatemiaYksityishenkilöHanketta koskevat rahoitusasiakirjat

Rahoitushakemus, Tutkimussuunnitelma, Arviointilausunto, Tutkimussalaisuus, Arviointisalaisuus, Suomen Akatemia

3.12.2019
57124895/1/19

Yksityishenkilö

Hylätty valituslupahakemus Hämeenlinnan hallinto-oikeus 28.8.2019 nro 19/0921/2


2.11.2020KHO:2020:11341754784/1/19ECLI:FI:KHO:2020:113Helsingin poliisilaitosToimittaja ASisäisen koulutuksen power point -diat

Julkisuuslain soveltamisala, Viranomaisen asiakirja, Ei-asiakirja, Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, Koulutusaineisto, Sisäinen koulutustilaisuus

2.11.2020KHO:2020:11441782225/1/19ECLI:FI:KHO:2020:114PääesikuntaYksityishenkilöUlkoisen viestinnän strategiat, valmiuskortit

Julkisuusperiaate, Julkisuuslain soveltamisala, Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, Viranomaisen ulkoinen viestintä, Ulkoista viestintää koskevat valmiuskortit, Puolustusvoimat

16.10.2020
40632125/1/19
PuolustusministeriöYksityishenkilö

kopioita ministeriön ulkoisen viestinnän strategioista, suunnitelmista ja toiminta-ohjeista tai vastaavista asiakirjoista vuoden 2014 alusta alkaen


30.6.2020
28641749/1/19
SisäministeriöHumaania Päihdepolitiikkaa HPP ry

Lista ministeriön poliisiosaston antamista huumeisiin ja huumerikoksiin liittyvistä ohjeista


23.6.2020
27265972/1/19

Yksityishenkilö

Hylätty valituslupahakemus Hämeenlinnan hallinto-oikeus 18.11.2019 nro 19/1202/2


11.6.2020KHO:2020:7225353145/1/19ECLI:FI:KHO:2020:72VerohallintoYksityishenkilöLokitietokysely

Tietosuoja, Yleinen tietosuoja-asetus, Muutoksenhakutie, Tiedonsaantioikeuden epääminen, Lokitietopyyntö, Viranomainen rekisterinpitäjänä, Unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen

13.5.2020KHO:2020:4820955605/1/19ECLI:FI:KHO:2020:48OikeusministeriöYksityishenkilöOma kirje

Julkisuuslain soveltamisala, Viranomaisen asiakirja, Ei-asiakirja, Ministerille lähetetty kirje, Kansalaiskirje, Ministeriön asiakirja

21.4.2020
17875581/1/19

Yksityishenkilö

Hylätty valituslupahakemus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 31.10.2019 nro 19/0282/1


19.3.2020
13171995/2/19
MaahanmuuttovirastoLänsi-Suomen maistraatti

Maistraatti haluaa teknisen käyttöyhteyden ulkomaalaisrekisteriin


18.3.2020
12883424/1/19

Yksityishenkilö

Hylätty valituslupahakemus Helsingin hallinto-oikeus 5.7.2019 nro 19/0465/5


18.3.2020
12904659/1/19

Yksityishenkilö

Hylätty valituslupahakemus Helsingin hallinto-oikeus 23.8.2019 nro 19/0514/5


18.3.2020
12875444/1/19

Yksityishenkilö

Hylätty valituslupahakemus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 25.10.2019 nro 19/0277/1


6.3.2020KHO 6.3.2020/10681068
952
0952/1/19ECLI:FI:KHO:2020:T1068Hallinto-oikeusYksityishenkilöKuolleen turvapaikanhakijan tekemä tietopyyntö

Oikeudenkäynnin julkisuus, Oikeudenkäyntiasiakirja, Hallinto-oikeuden päätös, Yleisöjulkisuus, Turvapaikka-asia, Turvapaikan hakijan läheisten turvallisuus

24.2.2020
8094413/1/19

Yksityishenkilö

Hylätty valituslupahakemus Turun hallinto-oikeus 9.9.2019 nro 19/0469/2


23.1.2020KHO:2020:61843880/1/18 ja 3938/1/18ECLI:FI:KHO:2020:6Helsingin kaupunkiYksityishenkilöKunnan tilaama arviokirja

Salassa pidettävyys, Kunnan liiketoimintaa koskeva tieto, Yksityinen liikesalaisuus, Taloudellinen vahinko, Arvio kiinteistön markkina-arvosta

23.1.2020
1863867/1/18

Apollo-Rakenne Oy

Hylätty valituslupahakemus Helsingin hallinto-oikeus 17.7.2018 nro 18/0437/5


20.1.2020KHO:2020:41322952/1/18ECLI:FI:KHO:2020:4SupoYksityishenkilöTurvapaikkahakemuksen lausunnon perusteluosio

Turvapaikanhakija, Suojelupoliisi, Suojelupoliisin turvapaikkahakemuksesta antaman lausunnon perusteluosio ja taustamateriaali, Valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskeva asiakirja, Asianosaisjulkisuus, Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Menettelydirektiivi

20.1.2020
1331915/1/19

Yksityishenkilö

Hylätty valituslupahakemus Helsingin hallinto-oikeus 14.3.2019 nro 19/0163/5