Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tälle sivustolle kootut tietopyyntöongelmia koskevat oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen ratkaisut liittyvät viranomaisten virheellisiin menettelyihin tietopyyntöihin vastaamisessa ja pyydettyjen tietojen lainvastaiseen luovuttamatta jättämiseen. Merkittäviä ongelma pyydettyjen tietojen saamiselle ovat aiheuttaneet myös erimuotoiset viivyttelyt tietopyyntöön vastaamisessa, viranomaisten puutteellinen oma tiedonhallinta ja valitusoikeuden kertomatta jättäminen tietopyytäjälle.

 Tietojen

1. Tietojen luovuttamatta jättäminen

2. Puutteellinen tiedonhallinta

3. Viivyttely viranomaisen toiminnassa

4. Valitusoikeuden kertomatta jättäminen

5. Viranomaisen virheellinen menettely