Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tiedonpyytäjien on lisäksi kohdeltava tasapuoliseksi. Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää, että tiedot ovat saatavilla ja käytettävissä. Viranomaisen erillisestä tiedottamisvelvollisuudesta on säädetty julkisuuslain ohella hallintomenettelylakissa ja kuntalaissa. Julkisuuden toteuttaminen kuuluu myös virkavelvollisuuden piiriin, ja viranhaltija voidaan tuomita, jos hän ei anna julkista asiakirjaa sitä pyytävälle.

 

30. tietopyyntö

31. tietojen luovutus

32. salassapidettävät tiedot

33. hyvä tiedonhallintatapa

34. rekisteritiedot

35. tiedotusvelvoite

36. tietoaineistojen tuottaminen

37. tiedon hinta

38. lainvastainen menettely

39. muutoksenhaku

 

Euroopan unionin oikeusasiamies

Kansainvälistä yhteistyötä koskevien viranomaisaineistojen julkisuutta sääntelee omalta osaltaan Europan unionin lainsäädäntö ja Suomen jäsenyys unionissa. Euroopan unionin oikeusasiamies on tehnyt ratkaisuja ja ottanut kantaa EU-asiakirjoja koskeviin tietopyyntöihin.

 

40. unionin julkisuusperiaate

41. unionin jäsenmaat

42. rikostutkinta (EU)

43. unionin sisäinen toiminta

44. EU:n oikeusasiamiehen toimivaltuus