Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö. (Rokotuskriittisen järjestön toimija).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

...