Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display
alltrue


AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
23.12.2014Muu päätös 4083/2014
 4083 
408344/1/13KansaneläkelaitosTurun Seudun Invataksit ry

Taksien suorakorvausjärjestemän toimivuusraportit


2.12.2014
38303887/1/13KHOUseita yksityishenkilöitä

Esittelijän muistio


23.11.2014

1840/1/12

EU-Pilot -menettelyn kannanotot


19.11.2014
 3615 

36153291/1/12ValtiovarainministeriöUutispäätoimittaja Minna Holopainen

Asianajotoimiston valmisteluasiakirjat valtion asiassa


18.11.2014Muu päätös 3597/2014
 3597 
35971979/1/13Valtioneuvoston kanslia
Toimituspäällikkö Annikka
Toimituspäällikkö Annikka Mutanen

Kestävän kasvun malli -tutkimushanke


18.11.2014
 3598 

35981553/1/13Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkoneuvostoYksityishenkilö

Laajahkojen henkilötietojen vaatiminen sähköpostilla maksutta


14.11.2014
35741143/1/13Kymenlaakson poliisilaitosYksityishenkilö

Esitutkintamateriaali


14.11.2014
35732959/1/13Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskusYksityishenkilö

Sijoituspäätökseen liittyvää tietoa


3.11.2014
33870648/1/14Riihimäen vankilaYksityishenkilö

Poistumislupaan liittyviä tietoja


3.11.2014
33891308/1/14Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskusYksityishenkilöVankilatietoja
3.11.2014
33862984/1/13VerohallintoYksityishenkilöPerukirja
3.11.2014
33883439/1/13Pirkanmaan poliisilaitosYksityishenkilö

Asiakirjoihin tehty merkintä


3.11.2014
33903883/1/13VerohallintoA, C Oy ja B Ky

selvitystä siitä, miksi Verohallinto ei ole hakenut D Oy:tä konkurssiin


6.10.2014KHO 6.10.2014/2976
 2976 
29763830/1/12Työ- ja elinkeinoministeriöYksityishenkilöFingrid Oy:n kauppaan liittyviä asiakirjoja

Fingrid Oyj:n osakekaupan asiakirjajulkisuusasia

15.9.2014
273145/1/14
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö pyytää HaOa velvoittamaan kaupungin viranhaltijan vastaamaan tietopyyntöön


15.9.2014
273244/1/14
Yksityishenkilö

Yksityishenkilö pyytää HaOa velvoittamaan kaupungin viranhaltijan vastaamaan tietopyyntöön


18.8.2014
 2414 

24141612/1/13Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakuntaSanoma
 
Lehtimedia
 
Oy/ESS

Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt oy:n tilintarkastuspöytäkirja


11.7.2014
22301799/1/14KHOA Oy

Esittelijän muistio


18.6.2014Muu päätös 1966/2014
 1966 
19663207/1/12Valtiovarainministeriö
Toimittaja Anniina
Toimittaja Anniina Luotonen

Espanjan lainaohjelman vakuusjärjestely


12.6.2014
19152852/2/11Liikenteen turvallisuusvirastoYksityishenkilöKirjeenvaihtoa
10.6.2014
18523316/1/12VirkamieslautakuntaYksityishenkilö

Ylimääräistä muutoksenhakua Åbo Akademin lehtorin virkasuhdekiistassa


3.6.2014
17680622/1/14KHOYksityishenkilö

Esittelijän muistio


20.5.2014KHO:2014:83
 1619 
16193442/1/12Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus OyVakuutusongelmaisten liitto ryVakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit

Julkisuuslain soveltamisala, Julkinen tehtävä, Julkinen valta, Vakuutusyhtiö, Lakisääteinen vakuutus, Asiantuntijalääkäri, Palvelussuhde, Toimeksiantosuhde, Salassapidettävä tieto, Liikesalaisuus, Ammattisalaisuus, Henkilökohtaisia oloja kuvaava tieto, Henkilöllisyys

20.5.2014Muu päätös 1620/2014
 1620 
16203460/1/12Keskinäinen Vakuutusyhtiö TapiolaVakuutusongelmaisten liitto ry

Vakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit 2


20.5.2014Muu päätös 1621/2014
 1621 
16213461/1/12Keskinäinen Vakuutusyhtiö TurvaVakuutusongelmaisten liitto ry

Vakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit 3


8.5.2014KHO:2014:6915053262/1/12Pohjois-Savon poliisilaitosYksityishenkilöOmat lokitiedot

Lokitieto, Poliisin tietojärjestelmä, Tietojärjestelmien turvajärjestelyt, Asianosaisen tiedonsaantioikeus

22.4.2014
 1376 

13763830/1/13KHOYksityishenkilöAsiakirjatietoja
8.4.2014KHO:2014:58
 1153 
11532782/1/12Kotkan ympäristölautakuntaYksityishenkilöLouhintatyömaan räjäytystiedot

Räjäytyksen kenttäkoko, Liikesalaisuus, Toiminnan tarkkailutieto, Julkisuuslaki, Ympäristönsuojelulaki

25.3.2014
9022167/1/13Kuntayhtymä KaksineuvoinenYksityishenkilöOmaisen tietoja
28.2.2014
6261470/1/12Turvatekniikan keskusOy AGA Ab

Algol Oy:n turvallisuusselvityksen salassapidetyt tiedot


14.2.2014
 490 

4903742/1/12Työ- ja elinkeinoministeriöGreenpeace

Energia- ja ilmastostrategian perusura


23.1.2014
1581840/1/12Ålands landskapsregeringOlof Erland

Euroopan komission kirjeenvaihtoa EU-Pilot -asiassa


23.1.2014
1592013/1/19SeurakuntaneuvostoYksityishenkilö

kokouksen esityslista


14.1.2014
772234/1/13KHOYksityishenkilö

Esittelijän muistio