Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 


Tieto Venäjän tai muiden maiden maanomistuksista on periaatteessa julkista tietoa, kuten muutkin kiinteistötietojärjestelmän tiedot. Tietopyyntöä ei kuitenkaan voitu toteuttaa siitä johtuen, että kiinteistietojärjestelmästä ei ole mahdollista hakea omistustietoja ja muita kiinteistötietojärjestelmään sisältyviä tietoja henkilön nimen perusteella.

...

Koska asiakirjapyynnön toteuttaminen vaaditussa laajuudessa vaatisi joko uuden asiakirjan tuottamista viranomaiselta tietoja yhdistelemällä tai teknisen käyttöoikeuden luovuttamista toimittajalle. KTJ-lain 6 §:n 3 momentin mukaiseen käyttöoikeuden luovuttamiseen toimittajalle KHO ei ottanut kantaa, sillä asiassa ei oltu esitetty lupaa tietojen saamiseen ja välittämiseen teknisen käyttöyhteyden avulla. 


Viranomainen: Maanmittauslaitos.

Tietopyytäjä: ToimittajaYksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

...