Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
17.12.2015Muu päätös 3727/2015
 3727 
37273090/1/14Maa- ja metsätalousministeriöMorenia Oy

Valtion maa-aineisten ottoalueet


11.12.2015KHO:2015:176
 3613 
36133314/1/14Kouvolan kaupunkiKouvolan kaupunginhallituksen jäsen

Asiakirjojen saaminen luottamusaseman perusteella


11.12.2015Lyhyt 3614/2015
 3614 
36143234/1/14
ja 2194/1/11
Maavoimien esikuntaToimittaja Vesa LaitinenPaikkakuntakohtaiset kutsuntatilastot

Uusi asiakirja, Velvollisuus uuden asiakirjan

laatimiseen 

laatimiseen

11.12.2015Muu päätös 3660/2015
 3660 
36603640/1/14Helsingin kaupungin työterveyskeskusYhtyneet Medix Laboratoriot Oy

Tutkimuskohtaiset vastausviiveajat


11.12.2015
36901446/1/15Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskusYksityishenkilöOmaisen tietoja
9.12.2015
36154120/1/14Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VarmaYksityishenkilö

Varman ja yrityksen keskinäinen lisäeläkevakuutussopimus


3.12.2015KHO:2015:171
 3504 
35042068/1/14Helsingin hovi-oikeusToimittajat Jarkko Sipilä ja Susanna ReinbothHovioikeuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitys

Hovioikeuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitys, Viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, Julkisuusperiaate, Poikkeus

2.12.2015
35093395/1/15Helsingin poliisilaitosYksityishenkilö

Lisätutkintapöytäkirja


2.12.2015
35112635/1/15HUSYksityishenkilöPotilaskertomus
26.11.2015
34522882/1/15KHOYksityishenkilö

Esittelijän muistio


23.11.2015
 3377 

33773433/1/14Helsingin poliisilaitosToimittaja Tero Karjalainen

Poliisin vinkkipalkkioiden vuosisummat 2008–2013


23.11.2015Muu päätös 3379/2015
 3379 
33791558/1/14KRPToimittaja Tero Karjalainen

Poliisin vinkkipalkkioiden vuosisummat 2008–2013


18.11.2015KHO:2015:16532962128/1/14Ahvenanmaan kunta XYhtiö AMuiden tarjouskilpaan osallistuneiden tarjoukset

Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Tarjousasiakirja, Liiketoimintaa koskeva tieto, Ahvenanmaan maakuntalaki , Ahvenanmaa

18.11.2015KHO:2015:163
 3290 
3290
185
0185/1/14PääesikuntaPäätoimittaja Minna HolopainenDragsvikin varuskunnan lakkauttaminen

Maanpuolustussalaisuus, Osajulkisuus

18.11.2015Muu päätös 3348/​201533483704/1/13

Kilpailuvirasto pyytää tietoja Valion kilpailijoilta, Valio
valittaa 
valittaa

Asiakirjajulkisuutta kilpailuasiassa koskeva valitus

9.11.2015Muu päätös 3197/2015
 3197 
31971599/1/14Sosiaali- ja terveysministeriöYksityishenkilö

Osallistavan sosiaaliturvan muistion luonnosversio


30.10.2015Muu päätös 3074/​20153074
174
0174/1/15Lounais-Suomen maistraatin Porin yksikköYksityishenkilöOmia omaisuustietoja

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (valtuutus tiedon saamiseksi holhoustoimilain mukaisesta vuositilistä ja omaisuusluettelosta)

16.10.2015
29490774/1/15sosiaali- ja terveysministeriöKangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Nokian, Oriveden, Vesilahden ja Ylöjärven kunnat

sote-uudistuksen valmisteluun liittyviä tietoja ja asiakirjoja


12.10.2015
29133000/1/14Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoYksityishenkilö

Toimeentulotukipäätös


2.10.2015Muu päätös 2806/2015
 2806 
28061303/1/14Rauman satamaliikelaitosYksityishenkilö

Tietopyyntö vai kunnallisvalitus


11.9.2015KHO:2015:133
 2379 
23791463/1/14Helsingin kaupunkiToimittaja Aleksi KolehmainenHUS-kuntayhtymän Apotti-hankkeen hankejohtajavalinnat

Yleisöjulkisuus, Kunnan työntekijän valinta, Tieto suostumuksesta työsuhteeseen, Headhunting, Salassapitolupauksen merkitys

27.8.2015
 2263 

22631969/1/14Heinolan kaupunginhallitusYksityishenkilö

Työyhteisöselvitys ja hallintovalitus


14.8.2015
21974078/1/14Kilpailu- ja kuluttajavirastoSkanska Asfaltti Oy

asfalttikartelliasiaan liittyvät asiakirjat


14.8.2015
21984110/1/14Kilpailu- ja kuluttajavirastoLemminkäinen Oyj

asfalttikartelliasiaan liittyvät asiakirjat


14.8.2015
21994051/1/14Kilpailu- ja kuluttajavirastoNCC Roads Oy ja Interasfaltti Oy

asfalttikartelliasiaan liittyvät asiakirjat


11.8.2015Muu päätös 2169/2015
 2169 
2169
507
0507/1/14Työ- ja elinkeinoministeriöTaloussanomat

Energiankäytön tulevaisuusmallinnukset


3.7.2015Muu päätös 1905/2015
 1905 
1905
606
0606/1/13MaahanmuuttovirastoToimittaja Jarkko Sipilä

Kansalaisuuspäätös


30.6.2015
18832942/1/13OikeusministeriöYksityishenkilö

Luovutuspapereita


26.6.2015
18353208/1/13Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden toimeentulotuen yksikköYksityishenkilö

Toimeentulopäätökseen liittyviä tietoja


5.6.2015
15721368/1/15KHOYksityishenkilö

Esittelijän muistio


5.6.2015
15921547/1/15KHOYksityishenkilö

Esittelijän muistio


5.6.2015
15711642/1/14KHOYksityishenkilö

Esittelijän muistio


5.6.2015
15562239/1/13VakuutusoikeusYksityishenkilö

Päätöksen purkuhakemus (yksityishenkilö)


5.6.2015
15552240/1/13työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaYksityishenkilö

Jaoston jäsenten kannanottoja


5.6.2015
15913204/1/14KHOYksityishenkilö

Esittelijän muistio


2.6.2015
15070824/1/14HUSYksityishenkilöLokitietoja
2.6.2015
15080825/1/14HUS, ValviraYksityishenkilö

Ylimääräinen muutoksenhaku


1.6.2015Muu päätös 1434/2015
 1434 
1434
396
0396/1/14Helsingin hallinto-oikeusToimittaja Jarno LiskiVerovalitusasiakirjat

LGT-pankin suomalaisia tilinhaltijoita koskevien hallinto-oikeuden oikeudenkäyntiasiakirjojenjulkisuus

27.5.2015KHO 27.5.2015/141914191630/1/14RikosseuraamuslaitosYksityishenkilöLokitiedot

Lokitieto, Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmä, Vankitietojärjestelmä, Tietojärjestelmien turvajärjestelyt, Asianosaisen tiedonsaantioikeus,

Vanki 

Vanki

25.5.2015Muu päätös 1355/2015
 1355 
13551272/1/14SisäministeriöToimittaja Tero Karjalainen

Rahapeliasioiden kokonaiskuvaselvitys


6.5.2015
12002228/1/14Kuusamon kaupunkiYksityishenkilö

Oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja


6.5.2015
12013112/1/14RikosseuraamuslaitosYksityishenkilöLokitiedot
21.4.2015Muu päätös 1042/2015
 1042 
10423323/1/13Työ- ja elinkeinoministeriöPäätoimittaja Katri
Pietarinen 
Pietarinen

Yhtiön vastine kansalaisjärjestöjen tekemään valitukseen


16.4.2015
10253361/1/13HUSYksityishenkilöOmaisen tiedot
16.4.2015
 1028 

10284067/1/13SisäasiainministeriöToimittaja Tuomas Hyytinen

Selvitysmuistio huumepoliisin toiminnasta 2007


27.3.2015KHO:2015:448630754/1/13VäestötietojärjestelmäJulkaisuyhtiöAlueen kuolintietoja

Väestötietojärjestelmä, Tietojen luovuttaminen, Henkilötieto, Toimituksellinen tarkoitus, Julkaiseminen, Yksityiselämän suoja, Kuollut henkilö

25.3.2015KHO:2015:41
 843 
8433214/1/13VerohallintoSuomen Asiakastieto OyTeknisen käyttöyhteyden avaaminen

Tietojen luovuttaminen, Tiedon antamistapa, Tekninen käyttöyhteys, Viranomaisen henkilörekisteri, Verotustiedot,

Rahoitustoiminta 

Rahoitustoiminta

24.3.2015KHO:2015:408302539/1/13Hallinto-oikeusYksityishenkilöKopio valituksesta

Oikeudenkäyntiasiakirja, Terveydentilaa koskeva tieto, Työkyvynarviointimenettely

23.3.2015KHO 23.3.2015/826826
238
0238/1/15KHO?Ei mainittuTutkimuslupa oikeudenkäyntiasiakirjoista

Oikeudenkäyntiasiakirja, Tutkimuslupa, Muutoksenhakutie, Valitusvakuutusoikeuden päätöksestä

18.3.2015Muu päätös 781/2015
 781 
7813309/1/13Opetus- ja kulttuuriministeriöToimittaja Boris Salomon, YLE

Ministerin virkakalenteri


16.2.2015
4142100/1/13Varsinais-Suomen poliisilaitosYksityishenkilö

Salassapitomerkinnät päätöksessä


6.2.2015
3042548/1/13 ja 2592/2/13Liikenne ja viestintäministeriöSanoma News Oy ja STT-Lehtikuva

Sopimuskohtien tilapäinen salaaminen


26.1.2015KHO:2015:151763196/1/13KRPYksityishenkilöTelekuuntelutallenteet

Pakkokeino, Telekuuntelulla hankittu aineisto, Oikeudenkäyntiaineisto, Asianosainen, Salassapidettävä tieto