Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lopputulos: Valitus hylätään.

 

Poliisin tietojärjestelmissä olevat lokitiedot, kuten käyttäjälokitiedot yleensä, ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella salassa pidettäviä asiakirjoja, koska ei ole ilmeistä, että tietojen antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista.

...