Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 

Oulun yliopiston hallussa oleva ja sen laatima genotyyppidata Suomen susista ja koirasusista 1996–2013 on salattua tietoa.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaan tutkimuksen perusaineisto on lähtökohtaisesti salassa pidettävää, ja yliopistolla on intressi rajoittaa sen julkistamista, jotta sen tutkimuksellinen arvo säilyy. Asiaan ei vaikuta se, että aineistosta on julkaistu osia artikkelien ja opinnäytetöiden osana, eikä myöskään se, että tietopyytäjä toimii Perhon susioikeudenkäynnin puolustuksen lukuun ja ilmoitti tarvitsevansa aineiston toimiessaan puolustusasianajajana törkeässä metsästysrikosasiassa.

Hänen tarkoituksensa oli selvittää sitä, mihin syyttäjän päätodistajana toimineen professorin geneettinen analyysi perustuu. Lisäksi hän väitti virheellisesti, että aineisto olisi jo julkista ja syytti Oulun yliopistoa tämän seikan salaamisesta, mutta aineiston julkiset osat erosivat merkittävästi varsinaisesta perustutkimusaineistosta.

Tietopyytäjä vetosi oikeudenkäynnin tasapuolisuuteen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6:n artiklaan. Oulun yliopiston oli luovuttanut aiemmin rikoksen kohteina olleiden eläinten geneettiset tulokset. Yliopiston mukaan tietopyytäjä, joka oli filosofian maisteri tietotekniikasta ei omaa riittävää erikoispätevyyttä materiaalin tutkimuskäyttöä varten.

 

Viranomainen: Oulun yliopisto.

Tietopyytäjä: Yksityishenkilö.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Muu päätös 1443/2018 (verkkolinkki KHO:n sivuille)

Antopäivä: 26.3.2018

Taltionumero: 1443

Diaarinumero: 4228/1/16

Muutos alemman hallinto-oikeuden päätökseen: Ei

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 4.11.2016 nro 16/0361/1