Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huom! Aineistosta on poistettu yksityiselämän kannalta arkaluontoiset tapaukset, jotka ovat koskevat kaikki asianosaisjulkisuutta. Tietokanta kattaa pääosin yleisöjulkisia tapauksia. Poistetut tapaukset ratkaisut on merkitty diaaritunnuksilla .csv-tiedostoon.

...