Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Added

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa on Media-alan tutkimussäätiön rahoittama hanke, joka pyrkii kehittämään journalistien kykyä hankkia tietoa julkisuuslain mukaisilla tietopyynnöillä toimitusten käyttöön.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2017 - 2018 konsultoitiin journalisteja tietopyyntöjen tekemisessä, kartoitettiin kyselyllä tietopyyntöjen käyttöä sekä laadittiin opas tietopyyntöjen tekemiselle journalistiseen käyttöön. Tämä opas ja muuta tietoa ensimmäisestä vaiheesta löydät täältä: 

Tämä on työtilan Julkisuusratkaisut aloitussivu.

Katso lisätietoja ja ohjeita Confluence-infosta: https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=622609

Ohje oikeuksien jakamiseen: https://webapps.jyu.fi/wiki/display/confluenceinfo/Oikeuksien+jakaminen+Confluencessa

sekä ota yhteyttä osoitteesen wiki-support@jyu.fi jos kysymyksiä ilmenee.

Voit halutessasi poistaa tämän tekstin työtilasi etusivulta.

This is the home of the Julkisuusratkaisut space.

Please read info at: https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=622609 and https://webapps.jyu.fi/wiki/display/confluenceinfo/Oikeuksien+jakaminen+Confluencessa

Please contact wiki-support@jyu.fi if any questions arise.

julkisuuslaki.net/

Hanke sai rahoituksen toiselle vaiheelle 2018 - 2019: tutkimusryhmä sai tutkimusluvalla Korkeimman Hallinto-oikeuden sekä hallinto-oikeuksien asiakirjajulkisuutta koskevia ratkaisuja. Tutkimusryhmä analysoi näitä ratkaisuja ja loi niistä tiivistelmiä sekä tältä sivulta avautuvan tietokannan. Näiden julkisuusratkaisujen avulla journalistit voivat hakea eri aihealueiden ennakkoratkaisuja ja kantoja aineistojen julkisuuden tulkintaan erilaisissa tilanteissa.

Image Added

Jyväskylän yliopiston julkisuuslakia koskevat tutkimushankkeet:

Hank­keen tut­ki­mus­ryh­mä:

...