Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2. Kirjautuminen itse rekisteröidyllä tunnuksella

Tähän joukkoon kuuluvat ne, jotka ovat pilottikauden aikana rekisteröityneet Confluenceen luomalla "omaperäisen" käyttäjätunnuksen TAI ne jotka tulevat yliopiston ulkopuolelta ja rekisteröityvät saadakseen käyttäjätunnuksen (esim. tutkija Japanista). 

Tähän samaan ryhmään kuuluvat myös muutamat tunnukset joista ei suoraan osattu sanoa ovatko ne yliopiston tunnuksia vai eivät (esim. pelkkä sukunimi tai joku lyhyt tunnus).

  1. Kirjautukaa edelleen vanhalla Confluence-tunnuksella Login-ikkunassa.

...

Toistaiseksi Wikiin ei voi rekisteröityä itse, vaan tunnukset wikiin voi pyytää wiki-tuesta wiki-support@jyu.fi

3. Ne, jotka tekivät Confluence-tunnuksensa vastaamaan yliopiston käyttäjätunnusta (esim. rioksane tai rioksane@jyu.fi)

Tähän ryhmään kuuluvat tunnukset jotka selkeästi pystyttiin yhdistämään vastaaviin käyttäjähallinnassa, tyypillisesti kahdeksankirjaimiset tunnukset. Confluence-käyttäjät kirjautuvat yliopiston tunnuksilla Haka-kirjautumista käyttäen kuten kohdassa 1 neuvotaan.

...