Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mari Leinonen

mari.r.e.leinonen@student.jyu.fi itkp101.rar
ITKP101-Harjoitustyö

1.Tiedostojärjestelmät

Windows 95:en ja DOSin tiedostojärjestelmä FAT on kankea ja vanhanaikainen. FATin rajoitukset ja heikko tietoturva ovat kiusallisia, mutta uuden järjestelmän luominen aiheuttaisi vanhojen levyjen ja levykkeiden kanssa yhteensopivuusongelmia. Tästä syystä FAT elää vielä pitkään vaikka rinnalle onkin luotu uusia systeemejä.

...

Pirstoutumisen poistamiseen tulee Windowsin mukana disk defragmenter -niminen ohjelma, joka osaa järjestää kiintolevyn uudelleen. Ohjelma tulee järjestelmätyökalujen mukana. Kiintolevy kannattaa defragmentoida säännöllisesti. Ennen defragmentointia olisi kuitenkin suositeltavaa ottaa varmuuskopio tärkeimmistä tiedostoista siltä varalta, että jotakin menee defragmentoinnissa pahasti pieleen. Sähkökatkos tai muu vakava onnettomuus kesken defragmentaation saattaa huonolla tuurilla jättää kiintolevyn käyttökelvottomaan tilaan.

Linkki kurssin

...

 kotisivulle.