Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Malla Tomminen, malla.tomminen@gmail.com, ITKP101-Harjoitustyö

Kaaviot 

Kaaviot (engl. Chart) ovat tärkeä ja havainnollinen osa taulukkolaskentaohjelmia ja niillä tehtäviä sovelluksia. Kaavioilla saadaan käsitellystä aineistosta hyvin selkeä graafinen kuva, mutta kaavioiden tekeminen vaatii hieman tietoa kaavioista ja niiden ominaisuuksista. Erilaisia kaaviotyyppejä on niin paljon, että jokaiseen tapaukseen löytyy varmasti havainnollinen kaavio, mutta kannattaa myös muistaa havaintomateriaalin rajoitukset. Kaavioiden tekeminen taulukkolaskennassa on todella helppoa ja kohtuullisen nopeaa ja jo pienen opettelun jälkeen niistä saa myös mieleisensä. Kaaviot ovat parhaimmillaan haluttaessa verrata esimerkiksi havaintoaineiston vaihtelevuutta. Otetaan esimerkin havaintoaineistoksi kuukausittaisen rahankulutuksen seuranta yhden vuoden ajalta. Taulukossa olevien lukujen avulla saadaan jonkinlainen käsitys rahan käytön jakautumisesta kuukausittain, mutta todelliset suhteet selviävät usein vasta kaavion avulla. Kaikki kulutushuiput näkyvät välittömästi kaaviossa ja tekemällä tarkemmin ryhmiteltyjä kaavioita havaintoaineistosta saadaan hyvin yksityiskohtaista tietoa vuoden eri menojen jakautumisesta. 

...