Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Synonyymisanaston käyttäminen voi olla hyödyllistä, jos halutaan elävöittää tekstiä tai jos haetaan asiaa paremmin kuvaavaa sanaa. Synonyymisanastoon on koottu samaa tai päinvastaista asiaa tarkoittavia sanoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi käyttää toisissa asiayhteyksissä. Esimerkissä haetaan esimerkki-sanalle synonyymejä. Sanan synonyymit saadaan näkyville hiiren oikean painikkeen alta näkyviin tulevasta synonyms-valikosta. Valikossa voi olla näkyvillä suoraan synonyymisanoja tai sanoja voidaan etsiä tarkemmin Thesaurus-valinnalla, jolla avautuu näkyville erillinen ikkuna synonyymisanojen määrittämiseen. Toinen vaihtoehto sanan synonyymien etsimiseen on valikkokomento Tools | Language | Thesaurus. Näkyville avautuneen ikkunan vasemmassa reunassa on nähtävillä sana ja sen merkitykset (engl. Meanings). Kun jokin sanan merkitys valitaan, voidaan ikkunan oikeasta laidasta valita merkitystä vastaava synonyymi. Tällä tavalla voidaan etsiä parhaiten asiayhteyteen sopiva sana. Kun haluttu synonyymi on valittu, voidaan sana korvata synonyymilla Replace-painikkeella. Jos oikeaa sanaa ei tunnu löytyvän, niin voidaan edelleen hakea valitun synonyymin synonyymisanoja LookUp-painikkeella.
 

1.7. Tavutuksen käyttäminen

...