Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kokkolassa voi kouluttautua maisteriksi pääaineena tietotekniikka. Informaatioteknologian yksikön järjestämä koulutus on työn ohella tapahtuvaa monimuoto-opetusta, jonka järjestämisessä käytetään hyväksi tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia.

itkp101.zip

 

Image AddedImage Added

 

http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/