Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ITKP101-Harjoitustyö

Tatiana Sorokina tatiana.t.sorokina@student.jyu.fi

...

Seuraavia vaiheita koneen asentamissa on BIOSin asetusten tarkistaminen, kovalevyn osioiminen ja alustaminen sekä käyttöjärjestelmän asentaminen koneeseen. Käyttöjärjestelmän asentamisen jälkeen alkaa erilaisten laiteajurien asentaminen sekä tarvittavien sovellusohjelmien asentaminen.

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä