Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Tämä on testifoorumi.
HUOM! Foorumi-makro ei ole enää käytettävissä!

 Lue lisää: https://www.adaptavist.com/display/Bubbles/forum macro

Foorumi tarkoittaa yksinkertaisesti keskustelupalstan kaltaista näkymää tämän sivun alasivuista. Sivuista tulee keskustelunaiheita ja sivujen kommenteista vastauksia keskusteluun.

Tämän foorumin luomiskoodi on näin yksinkertainen: 

Code Block
{add-topic:page=Foorumi-ohjeet|space=confluenceinfo}
  Uusi viesti
{add-topic}

{forum:Foorumi-ohjeet}

"add-topic" -makro luo linkin jonka kautta voi luoda foorumille uuden alasivun - eli keskustelunavauksen. Sivuun tulevat kommentit muodostavat keskusteluketjun

"forum"-makron parametrina on sen sivun nimi johon foorumi lisätään.