Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lopputulos: Tietoa ei luovuteta.

 


Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt Oy:tä koskeva tilintarkastuspöytäkirja ajalta 1.1.-31.12.2010. on salattua tietoa.

...

Tilintarkastuslain 16 §:n mukaan tilintarkastaja voi esittää huomautuksia seikoista, joita ei esitellä tilintarkastuskertomuksessa. Tällaiset tiedot on käsiteltävä viipymättä ja pöytäkirja on säilytettävä luotettavalla tavalla. Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakunta oli tilintarkastuslain 16 §:n lisäksi vedonnut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan salassapitosäännökseen, jolla säädetään tarkastustehtävään liittyvien tietojen salaamisesta niiden toimintaedellytyksien turvaamiseksi.

 

 Viranomainen: Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakunta.

...