Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lopputulos: Valitus raukesi / hylättiin.

 

Toimittajan pyytämä 30.10.2007 päivätty muistio, joka on laadittu sisäasiainministeriöllä siinä yhteydessä, kun poliisiosasto on laillisuusvalvontatehtävässään selvittänyt vuoden 2007 kesäkuusta lähtien huumeainerikostiedustelua ja -tutkintaa suorittavien poliisin yksiköiden yhteistoiminnan toimivuutta ja siinä mahdollisesti esiintyviä epäkohtia on siltä osin julkista tietoa, kun siinä mainittujen henkilöiden henkilöllisyys pysyy salassa.

...