Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Children Display
alltrue


AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
23.12.2014Muu päätös 4083/2014
 4083 
408344/1/13KansaneläkelaitosTurun Seudun Invataksit ry

Taksien suorakorvausjärjestemän toimivuusraportit


23.11.2014

1840/1/12

EU-Pilot -menettelyn kannanotot


19.11.2014
 3615 

36153291/1/12ValtiovarainministeriöUutispäätoimittaja Minna Holopainen

Asianajotoimiston valmisteluasiakirjat valtion asiassa


18.11.2014Muu päätös 3597/2014
 3597 
35971979/1/13Valtioneuvoston kanslia
Toimituspäällikkö Annikka
Toimituspäällikkö Annikka Mutanen

Kestävän kasvun malli -tutkimushanke


18.11.2014
 3598 

35981553/1/13Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteinen kirkkoneuvostoYksityishenkilö

Laajahkojen henkilötietojen vaatiminen sähköpostilla maksutta


6.10.2014KHO 6.10.2014/2976
 2976 
29763830/1/12Työ- ja elinkeinoministeriöYksityishenkilöFingrid Oy:n kauppaan liittyviä asiakirjoja

Fingrid Oyj:n osakekaupan asiakirjajulkisuusasia

18.8.2014
 2414 

24141612/1/13Lappeenrannan kaupungin tarkastuslautakuntaSanoma
 
Lehtimedia
 
Oy/ESS

Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt oy:n tilintarkastuspöytäkirja


18.6.2014Muu päätös 1966/2014
 1966 
19663207/1/12Valtiovarainministeriö
Toimittaja Anniina
Toimittaja Anniina Luotonen

Espanjan lainaohjelman vakuusjärjestely


12.6.2014
19152852/2/11Liikenteen turvallisuusvirastoYksityishenkilöKirjeenvaihtoa
10.6.2014
18523316/1/12VirkamieslautakuntaYksityishenkilö

Ylimääräistä muutoksenhakua Åbo Akademin lehtorin virkasuhdekiistassa


20.5.2014KHO:2014:83
 1619 
16193442/1/12Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus OyVakuutusongelmaisten liitto ryVakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit

Julkisuuslain soveltamisala, Julkinen tehtävä, Julkinen valta, Vakuutusyhtiö, Lakisääteinen vakuutus, Asiantuntijalääkäri, Palvelussuhde, Toimeksiantosuhde, Salassapidettävä tieto, Liikesalaisuus, Ammattisalaisuus, Henkilökohtaisia oloja kuvaava tieto, Henkilöllisyys

20.5.2014Muu päätös 1620/2014
 1620 
16203460/1/12Keskinäinen Vakuutusyhtiö TapiolaVakuutusongelmaisten liitto ry

Vakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit 2


20.5.2014Muu päätös 1621/2014
 1621 
16213461/1/12Keskinäinen Vakuutusyhtiö TurvaVakuutusongelmaisten liitto ry

Vakuutuslääkäritoimeen liittyvät lääkärit 3


8.5.2014KHO:2014:6915053262/1/12Pohjois-Savon poliisilaitosYksityishenkilöOmat lokitiedot

Lokitieto, Poliisin tietojärjestelmä, Tietojärjestelmien turvajärjestelyt, Asianosaisen tiedonsaantioikeus

22.4.2014
 1376 

13763830/1/13KHOYksityishenkilöAsiakirjatietoja
8.4.2014KHO:2014:58
 1153 
11532782/1/12Kotkan ympäristölautakuntaYksityishenkilöLouhintatyömaan räjäytystiedot

Räjäytyksen kenttäkoko, Liikesalaisuus, Toiminnan tarkkailutieto, Julkisuuslaki, Ympäristönsuojelulaki

28.2.2014
6261470/1/12Turvatekniikan keskusOy AGA Ab

Algol Oy:n turvallisuusselvityksen salassapidetyt tiedot


14.2.2014
 490 

4903742/1/12Työ- ja elinkeinoministeriöGreenpeace

Energia- ja ilmastostrategian perusura


23.1.2014
1581840/1/12Ålands landskapsregeringOlof Erland

Euroopan komission kirjeenvaihtoa EU-Pilot -asiassa


23.1.2014
1592013/1/19SeurakuntaneuvostoYksityishenkilö

kokouksen esityslista