Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusECLI-tunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
14.12.2020KHO:2020:14143465603/1/19ECLI:FI:KHO:2020:141TrafiYksityishenkilöLokitietojen kyselijöiden henkilöllisyysLokitieto, Lokitietopyyntö, Tietojärjestelmien turvajärjestelyt, Ajoneuvoliikennerekisteri, Rekisterikysely, Selvitystyö, Asianosaisen tiedonsaantioikeus
10.12.2020KHO:2020:140434188/1/19ECLI:FI:KHO:2020:140Suomen AkatemiaYksityishenkilöHanketta koskevat rahoitusasiakirjatRahoitushakemus, Tutkimussuunnitelma, Arviointilausunto, Tutkimussalaisuus, Arviointisalaisuus, Suomen Akatemia
2.11.2020KHO:2020:11341754784/1/19ECLI:FI:KHO:2020:113Helsingin poliisilaitosToimittaja ASisäisen koulutuksen power point -diatJulkisuuslain soveltamisala, Viranomaisen asiakirja, Ei-asiakirja, Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, Koulutusaineisto, Sisäinen koulutustilaisuus
2.11.2020KHO:2020:11441782225/1/19ECLI:FI:KHO:2020:114PääesikuntaYksityishenkilöUlkoisen viestinnän strategiat, valmiuskortitJulkisuusperiaate, Julkisuuslain soveltamisala, Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, Viranomaisen ulkoinen viestintä, Ulkoista viestintää koskevat valmiuskortit, Puolustusvoimat
11.6.2020KHO:2020:7225353145/1/19ECLI:FI:KHO:2020:72VerohallintoYksityishenkilöLokitietokyselyTietosuoja, Yleinen tietosuoja-asetus, Muutoksenhakutie, Tiedonsaantioikeuden epääminen, Lokitietopyyntö, Viranomainen rekisterinpitäjänä, Unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen
13.5.2020KHO:2020:4820955605/1/19ECLI:FI:KHO:2020:48OikeusministeriöYksityishenkilöOma kirjeJulkisuuslain soveltamisala, Viranomaisen asiakirja, Ei-asiakirja, Ministerille lähetetty kirje, Kansalaiskirje, Ministeriön asiakirja
6.3.2020KHO 6.3.2020/10681068952/1/19ECLI:FI:KHO:2020:T1068Hallinto-oikeusYksityishenkilöKuolleen turvapaikanhakijan tekemä tietopyyntöOikeudenkäynnin julkisuus, Oikeudenkäyntiasiakirja, Hallinto-oikeuden päätös, Yleisöjulkisuus, Turvapaikka-asia, Turvapaikan hakijan läheisten turvallisuus
23.1.2020KHO:2020:61843880/1/18 ja 3938/1/18ECLI:FI:KHO:2020:6Helsingin kaupunkiYksityishenkilöKunnan tilaama arviokirjaSalassa pidettävyys, Kunnan liiketoimintaa koskeva tieto, Yksityinen liikesalaisuus, Taloudellinen vahinko, Arvio kiinteistön markkina-arvosta
20.1.2020KHO:2020:41322952/1/18ECLI:FI:KHO:2020:4SupoYksityishenkilöTurvapaikkahakemuksen lausunnon perusteluosioTurvapaikanhakija, Suojelupoliisi, Suojelupoliisin turvapaikkahakemuksesta antaman lausunnon perusteluosio ja taustamateriaali, Valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskeva asiakirja, Asianosaisjulkisuus, Asianosaisen tiedonsaantioikeus, Menettelydirektiivi

...