Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AntopäiväVuosikirjaTaltionumeroDiaaritunnusECLI-tunnusViranomainenTietopyytäjäTietoAsiasanat
20.12.2019KHO:2019:16961052242/1/18ECLI:FI:KHO:2019:169PietarsaariToimittaja AKaupunginjohtajaksi hakeneiden henkilöllisyysKaupunginjohtajan valinta, Ulkopuolinen rekrytoija, Ei-asiakirja, Virkaansuostumuksensa antamatta jättäneen henkilöllisyyden julkisuus
16.12.2019KHO:2019:15759145539/1/18ECLI:FI:KHO:2019:157SitraYksityishenkilöProjektin kustannusarvioHenkilön taloudellinen asema, Taloudellista asemaa kuvaava tieto, Palkkaa koskeva tieto, Palkkakustannus, Kustannusarvioerittely, Sitra
25.6.2019KHO:2019:8329861782/1/18ECLI:FI:KHO:2019:83FinaviaToimittaja Mikko Gustafsson /HS, ja rikosylikonstaapeliFinavian johdannaisvastuiden tarkastusmuistioJulkisuusarvioinnin ajankohta, Valtionyhtiön liikesalaisuuden ala, Asianajosalaisuus, Yhtiön hallitustyöskentelyä koskevien tietojen julkisuus, Tarkastusmuistio, Johdannaisvastuiden selvittäminen
15.4.2019KHO:2019:5415214707/1/18ECLI:FI:KHO:2019:54MaanmittauslaitosYksityishenkilöOsitus- ja perinnönjakokirjaLainhuutoasiaan kuuluva asiakirja, Ositus- ja perinnönjakokirja, Sovellettava laki, Maanmittauslaitoksen toimivalta
29.1.2019KHO:2019:112531141/1/18ECLI:FI:KHO:2019:11Maa- ja metsätalousministeriöYksityishenkilöRahoitettujen hankkeiden arviotRahoitushakemus, Hakemuksen arviointi, Tutkimuksen arviointi, Arvioija, Arvioijan henkilöllisyys, Tutkimussalaisuus, Arviointisalaisuus
7.1.2019KHO:2019:2252176/1/18ECLI:FI:KHO:2019:2Helsingin yliopistoYksityishenkilöValintakokeen vastauksetYliopiston valintakoe, Valintakoevastaus, Koesuoritus, Yleisöjulkisuus, Salassapitoperuste, Asianosaisjulkisuus, Asianosaisen tiedonsaantioikeus ,