Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

11. salassapidon soveltaminen

12. salassapidon päättyminen

13. kansainväliset suhteet

14. euroopan unioni

15. valtion turvallisuus

16. maanpuolustus

17. turvajärjestelyt ja poikkeusolot

18. rikostutkinta

19. oikeudenkäynti

20. rahoitusmarkkinat

21. liike- ja ammattisalaisuus

22. viranomaisen edunvalvonta

23. viranomaisen valvonta ja tietohuolto

24. yksityisyyden suoja

25. taloudellinen asema

26. sosiaali- ja terveydenhuolto

27. soveltuvuusarviointi ja opetus

28. testit, tutkimus, luonnonarvot

29. turvakielto ja turvapaikka


Tiedonsaanti

Julkisuuslain tarkoitus ja julkisuusperiaate asettavat omia edellytyksiään viranomaisaineistojen luovuttamiselle käytännössä. Viranomaisten olisi otettava huomioon kansalaisten tiedonsaantioikeudet, eikä tietojen luovuttamisella saisi asettaa rajoituksia enempää kuin on välttämätöntä. Rajoituksilla olisi lisäksi oltava laissa säädetty peruste. Aineistojen luovuttamisessa ei ole merkitystä esimerkiksi viranomaisen sisäisillä määräyksillä tai ohjeilla tai viranomaisten keskinäisillä sopimuksilla.

...